Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.sineva.ro

Condiții generale de utilizare a site-ului www.sineva.ro

Materialele conținute de site-ul www.sineva.ro sunt proprietatea exclusivă a SINEVA, având caracterul unei informări generale. Materialele prezentate pe pagina de internet www.sineva.ro, furnizate de SINEVA EVALUARI ARTA S.R.L., nu prezintă garanții, explicite sau implicite. SINEVA EVALUARI ARTA S.R.L., inclusiv oricare dintre angajații săi (denumiți în continuare „SINEVA”), sunt exonerați de orice fel de garanție expresă sau implicită. SINEVA nu garantează că funcțiile și programele conținute de website vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defectele sau deficiențele vor fi corectate în timp sau că acest website sau serverele care îl fac accesibil sunt lipsite de viruși. SINEVA nu garantează că materialele sau programele cuprinse în acest website ori folosirea lor va fi corectă și concretă, că au acuratețea necesară sau pot fi replicate de către utilizator în forma orientativ prezentată. Informațiile și descrierile din acest website nu s-a intenționat a fi complete, pe deplin aplicabile ca și produse garantate, având un caracter indicativ. Acest website poate fi conectat cu alte pagini web, care pot să nu fie întreținute sau menținute de SINEVA; SINEVA nu este responsabilă pentru conținutul acelor pagini web cu care această pagină poate fi pusă în interconectare. Includerea acestei pagini în orice altă pagină web prin link poate să nu implice aprobarea și acordul SINEVA.

Garanția serviciilor de evaluare

SINEVA garantează că orice produs sau serviciu cumpărat de Beneficiari direct de la SINEVA va fi acceptat pentru scopul pentru care a fost destinat inițial conform contractului cu Beneficiarul, având limitările specifice contractuale. Dacă serviciul achiziționat de la SINEVA nu poate fi utilizat conform scopului pentru care a fost achiziționat, pentru că este respins de o autoritate publică în fața căreia se intenționează utilizarea, pe motiv că nu este complet sau nu respectă standardele reglementate ale nevoii specifice, atunci SINEVA va completa ori adapta serviciul de evaluare în conformitate cu atare solicitare legală.

Limitarea răspunderii

SINEVA face eforturi rezonabile pentru a include în site-ul www.sineva.ro informații reale, aplicabile destinației serviciului acesteia; în cazul în care totuși apar neconcordanțe. SINEVA nu acordă niciun fel de garanție pentru informațiile sau programele prezentate în acest website. În nicio circumstanță, inclusiv dar nu limitat la neglijență, SINEVA sau orice parte implicată în crearea, producerea sau apariția acestui website, nu va fi responsabilă pentru daunele care au rezultat din utilizarea materialelor din paginile web conținute în acest website. În nicio situație răspunderea SINEVA pentru daune, pierderi sau alte rezultate negative nu poate excede cuantumul plătit de Beneficiar către SINEVA, ca urmare a accesării acestui website.

Condiții de livrare

Serviciile și produsele SINEVA sunt livrate în format electronic, prin email și prin secțiunea Contul meu disponibilă pe website. În cazul în care Beneficiarul optează pentru pachete de servicii care presupun elaborarea unui document în format fizic, purtând însemne specifice (semnătură, ștampilă, parafă etc), aceste documente vor fi livrate în format tipărit prin poștă sau curier, la adresele indicate de Beneficiar.

Condiții de plată

Condițiile și termenele de plată rămân la discreția SINEVA, iar plata trebuie facută cu acordul și acceptarea SINEVA. Plata oricărui produs sau serviciu poate fi facută prin card bancar, ordin de plată, numerar sau orice altă metodă acceptată în prealabil. Eliberarea unui accept de plată trebuie onorat după primirea acestuia de către Beneficiar. SINEVA poate factura părți sau tranșe de plată separat, corespunzător sumelor primite. Orice ofertă sau factură proforma eliberată de SINEVA este valabilă numai pentru perioada înscrisă expres în documentul respectiv. Beneficiarul acceptă să achite dobânzile sau majorările datorate conform legii, pentru depășirea termenelor de plată acceptate în prealabil.

Restricții de folosire a materialelor de pe website

Acest website a fost construit, este proprietatea și este operat de SINEVA. Cu excepția acordului dat de SINEVA în scris, niciun material vizibil sau protejat inclus pe paginile acestui website ori pe orice altă pagină web proprietatea, operată, licențiată sau controlată de SINEVA, nu poate fi replicat, copiat, republicat, încărcat, postat, transmis sau distribuit prin nicio metodă. Materiale de pe acest website pot fi descărcate numai pentru uzul personal al Beneficiarului, fără a avea un accept de copyright. Beneficiarul nu are dreptul de a distribui, modifica, transmite, reutiliza sau repune conținutul acestui website în interes comercial ori public, inclusiv pentru materialele de tip text, imagine, audio sau video, fără permisiunea în scris acordată de SINEVA.

Dreptul de a refuza servicii

SINEVA își rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor, în orice moment, pentru orice motiv, fără explicații, dacă SINEVA consideră că această metodă este cea mai bună cale de a-și proteja interesele sau normele de conduită deontologică asumate. Chiar dacă a încasat o plată pentru anumite servicii, SINEVA poate returna sumele, fără preaviz, dacă ulterior primirii sumei constată că executarea serviciului poate aduce atingere intereselor sale.

Modificarea sau schimbarea produselor/serviciilor

SINEVA va actualiza, reface sau schimba produsele/serviciile oferite Beneficiarilor pentru a atinge cele mai bune metode profesionale și pentru a oferi cele mai bune produse/servicii Beneficiarilor. SINEVA poate revizui sau întrerupe livrarea serviciilor pe website în orice moment, fără niciun fel de notificare a Beneficiarilor. SINEVA va livra totuși produsele și serviciile comandate anterior la parametrii comandați, însă schimbările intervenite pot afecta specificația tehnică din broșurile de prezentare de pe website și cele livrate.

Marca înregistrată și copyright

Orice marcă înregistrată, marcă de servicii, nume comercial, logo sau pictogramă este proprietatea SINEVA. Nimic din conținutul acestui website nu a fost construit, elaborat sau proiectat fără a avea acordul proprietarilor de trademark de drept sau al celor ce se bucură de utilizarea mărcii înregistrate respective. Beneficiarul poate utiliza mărcile înregistrate expuse pe website, prin acordul SINEVA, însă orice folosire neautorizată este strict interzisă.

Imaginile plasate și publicate pe website sunt proprietatea SINEVA sau sunt folosite cu permisiunea autorilor ori a celor ce se bucură de dreptul de autor. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate viola legea dreptului de autor și legislația completivă și secundară acestora.

Este interzisă, conform legii, reproducerea integrală sau parțială, prin orice mijloace, a articolelor și materialelor publicate în prezentul website, fără acordul scris al SINEVA. Pentru materialele la care sunt specificate sursele de informare, responsabilitatea revine în totalitate acestora. SINEVA își rezervă dreptul de a prezenta în manieră proprie datele și informațiile difuzate.

Conditii limitative la elaborarea raportului de evaluare

Raportul de evaluare emis de SINEVA este întocmit la cererea Beneficiarului și determină valoarea obiectului evaluat. Raportul de evaluare se bazează pe declaraţia solicitantului şi pe informaţiile transmise de acesta prin completarea câmpurilor şi încărcarea fotografiilor obiectului evaluat. SINEVA nu îşi asumă răspunderea pentru neconformitatea datelor declarate cu realitatea, aceasta aparţinând în totalitate solicitantului. Nu este permisă folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea în prealabil a acordului scris a Beneficiarului şi a Evaluatorului. Sineva nu își asumă răspundere faţă de nicio altă persoană în afara Beneficiarului, utilizatorului desemnat al raportului de evaluare şi a celor care au obţinut acordul scris de utilizare.

Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă, reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie proprietatea evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice în arhive instituționale, iar evaluatorul presupune că proprietatea se poate tranzacţiona, că nu există probleme care au legătură cu proprietatea evaluată. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută, aceasta este menţionată în raport.

În lipsa unor informații de altă natură sau a unui dubiu rezonabil, evaluatorul consideră bunul prezentat ca fiind autentic. În cazul în care există informații specifice activității de expertiză, acestea sunt menționate în raport.

Evaluatorul obţine informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare din surse pe care evaluatorul le consideră a fi credibile, considerându-le adevărate şi corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei informaţiilor furnizate de terţe părţi.

La elaborarea raportului, evaluatorul ține cont de prevederile cuprinse în standardele, normele și recomandările elaborate de ANEVAR.

În determinarea valorii raportate se utilizează ca metodologie de evaluare abordarea prin comparaţia vânzărilor. În primul rând, se analizează toate vânzările lucrărilor, bunurilor sau obiectelor similare pe piaţa publică de artă, pentru determinarea frecvenţei şi a raportului cerere-ofertă. În al doilea rând, se compară doar vânzările bunurilor similare din punct de vedere al tematicii, tehnicii şi dimensiunilor bunului ce face obiectul prezentului raport. Baza de referinţă în determinarea intervalului raportat include o serie de instrumente de calcul şi monitorizare, specifice pieţei de artă: Indexul Pieţei Româneşti de Artă, website-urile caselor de licitaţii, cataloagele de licitaţie unde au fost propuse spre vânzare lucrări similare, index-ul online al tranzacţiilor publice de artă etc.

Cu excepţia aprobării scrise prealabile din partea evaluatorului, solicitantul evaluării nu va comunica nicicând vreunei persoane sau entităţi terţe vreo informaţie dezvăluită sau obţinută în cadrul raportului de evaluare, în alt scop decât cel menţionat în raport. Excepţie face cazul în care aceste informaţii sunt solicitate de către autorităţile publice în exercitarea atribuţiilor stabilite de lege.