Experți

Dr. Muscalu Albani Maria, istoric de artă, curator numeroase expoziții de artă contemporană, curator al expoziției permanente Corneliu Baba Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Colecțiilor București, expert în Corneliu Baba și artiștii aparținând Școlii acestuia
Dr. Tiberiu Alexa, lector univ. al Universității de Nord Baia Mare, director al Muzeului Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, curator pentru numeroase expoziții muzeale de arte vizuale, expert în Colonia și Școala de la Baia Mare
Dr. Maria Alexandrescu Vianu, istoric al artei grecești din bazinul Mării Negre, al artei provinciale romane de la Dunărea de Jos și din Balcani, istoric al religiilor grecești și romane din bazinul Mării Negre.
Dr. Ioana Beldiman, conferenţiar univ. șef catedră Istoria şi Teoria Artei a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, muzeograf și șef secție Muzeul Național de Artă al României (1993-1997), curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert pictură românească și europeană sf. sec. XIX - înc. sec. XX, în special Nicolae Grigorescu
Florin Bogdan, bibliotecar al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, curator a numeroase expoziții de carte veche și bibliofilă, expert manuscrise, incunabule, cărți rare și cărți vechi, de valoare bibliofilă.
Dr. Carol Căpiță, arheolog cu experienţă de trei decenii în arheologia preistorică şi clasică, autor a numeroase studii de specialitate în domeniul arheologiei și antropologiei, specialist artă preistorică, cu precădere artă africană şi asiatică
Prof. Ion Ciortan, expert în cartografie medievală - secolul XIX, expert în paleografie slavă și chirilică, coordonator al Departamentului de hărți-atlase, Biblioteca Academiei Române (1968 - 1997), muzeograf Muzeul Național al Hărților, bibliograf și autor a numeroase studii de cartografie românească și universală
Dr. Dana Crișan, muzeograf și șef al Secției de Grafică a Muzeului Național de Artă al României (1978-2011), autor numeroase studii de specialitate și curator expoziții pictură și grafică modernă românească, expert grafică modernă românească și europeană, în special Theodor Pallady
Dr. Cătălin Davidescu, inspector DJCCPCN Dolj, ex-muzeograf Muzeul Național de Artă Craiova, curator numeroase expoziții muzeale arte vizuale, expert pictură românească modernă, în special Țuculescu și avangardă românească
Ana Dobjanschi, istoric de artă, ex-muzeograf și ex-șef de secție, Secția Artă Medievală Românească, Muzeul Național de Artă, București (1972-2003 ). Membră a Comisiei Naționale a Patrimoniului Cultural Național (1994-1998). Expert în artă medievală românească , sec. XVI-XVIII, frescă, icoane, sculptură lemn și piatră, broderie, argintărie.
Dr. Ruxandra Dreptu, prof. univ., muzeograf Secția de Artă Românească Modernă a Muzeului Național de Artă al României (1994-2009), muzeograf și șef de Secție Oficiul pentru Patrimoniul Național Cultural București (1979-1993), autor numeroase publicații de specialitate, expert pictură românească modernă, în special Octav Băncilă, Constantin Artachino și Corneliu Michăilescu
Dr. Mircea Hortopan, director adj. Muzeul Național Peleș, curator expozițiile permanente Castelul Peleș (2007), Castelul Pelișor și Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada, expert în artă decorativă și regalitate
Dr. Doina Ișfănoni, istoric de artă și ex-cercetător etnolog la Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, curator a numeroase expoziții de artă și creație populară românească, expert în bunuri cu semnificație etnografică, profesor asociat la Universitatea Națională de Arte din București
Carol König, profesor, expert în Istorie militară, istoria armamentului și armament, fost șef al Secției Colecții a Muzeului Național Militar “Ferdinand I”
Liliana Manoliu, muzeograf la Muzeul Național Peleș, șef secție Evidența Patrimoniului-Documentare-Cercetare (1992-2014), curator a numeroase expoziții temporare de artă decorativă și regalitate, a realizat lucrări de cercetare privind colecțiile de artă decorativă de la Muzeul Național Peleș, expert în artă decorativă sec. XIX-XX, Istorism, Art Nouveau, Art Deco, Mobilier post-Renaștere
Mirela Mateescu, expert oenolog, absolventă a Institutului Wines & Spirits Education Trust, Londra - Level 3, curator de vinuri & somelier.
Liviu Matei, expert bijuterie, diamante șlefuite și pietre prețioase, licențiat GIA (Gemological Institute of America)
Leonard Pașcanu, expert obiecte şi documente prefilatelice şi filatelice, Preşedintele Federaţiei Filatelice Române, membru al Asociaţiei Internaţionale a Experţilor Filatelici, Zurich
Dr. Emanuel Petac, expert numismatică antică (în special elenistică), autor a zeci de studii și a mai multor volume de numismatică greco-romană precum și monografii ale vechilor colecții numismatice românești (Sutzu, Orghidan) și universale (Alexander Michailovitch), Președinte al Societății Numismatice Române
Radu Popica, şef secţia de artă Muzeul de Artă Braşov, curator numeroase expoziţii muzeale de artă plastică transilvăneană, expert pictură românească şi transilvăneană (sec. XVIII - prima jumătate a sec. XX), în special: Hans Eder, Hans Mattis Teutsch, Elena Popea, Friedrich Miess, Arthur Coulin, Carol Hübner
Constantin Răduță, expert orologerie, atestat ETA - Manufacture Horologère Suisse (2007) și Omega (2014)