certificat evaluare

ELEMENTE PRINCIPALE ALE EVALUĂRII

Obiectul evaluării Turcoaică din Balcic
Data evaluării 19 dec. 2017
Evaluator: www.sineva.ro
Destinatarul raportului de evaluare Confidential
Scopul evaluării Raportul are ca scop evaluarea pe baze legale a valorii de piață a bunului prezentat
Metoda de evaluare Pentru întocmirea prezentului raport s-a folosit abordarea prin comparația vânzărilor
Surse de informații utilizate Indecși internaționali ai tranzacțiilor publice
Ipoteze și condiții limitative Scopul utilizării raportului, condițiile de piață existente, utilizarea legală a raportului, autenticitatea operei declarată de solicitant, neefectuarea inspecției fizice a operei

DATE DESPRE BUN

Descriere Turcoaică din Balcic
Înălțime (cm) 47
Lățime (cm) 41
Artist atrib Nicolae Tonitza
Tehnică tuș
Material carton
Detalii semnătură semnată dreapta jos
Datare -
Stare de conservare bună
Alte informații https://www.olx.ro/oferta/superba-schita-semnata-tonitza-ID9Hzot.html

OPINIA EVALUATORULUI

DIn fotografii, lucrarea nu îndeplinește condițiile pentru a fi atribuită artistului Nicolae Tonitza.

VALOAREA ESTIMATĂ

Argumentele care stau la baza elaborării acestei opinii, precum și considerentele privind valoarea sunt:

  • Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele și condițiile limitative;
  • Evaluarea este o predicție;
  • Valoarea estimată este subiectivă;
  • Evaluarea este o opinie asupra unei valori;
  • Valoarea nu ține seama de TVA și de orice alte taxe ce derivă din dreptul de proprietate asupra bunurilor.

Valoarea estimată a bunului evaluat este de 20-30 EUR.

PREZENTAREA IPOTEZELOR ȘI CONDIȚIILOR LIMITATIVE

  1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul și utilizarea precizate. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea în prealabil a acordului scris a clientului și a autorului evaluării. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru niciun fel de pagube suferite de orice astfel de persoane, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprins pe baza acestui raport.
  2. Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.
  3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie proprietatea evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că proprietatea se poate tranzacționa, că nu există probleme care au legătură cu proprietatea evaluată. În cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport.
  4. Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare din surse pe care evaluatorul le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

METODOLOGIA DE EVALUARE

În determinarea intervalului de evaluare raportat, s-a utilizat ca metodologie de evaluare abordarea prin comparaţia vânzărilor. În primul rând, au fost analizate toate vânzările bunurilor similare pe piaţa publică, pentru determinarea frecvenţei şi a raportului cerere-ofertă. În al doilea rând, au fost comparate doar vânzările obiectelor similare din punct de vedere al tematicii, tehnicii şi dimensiunilor. Baza de referinţă în determinarea intervalului raportat include o serie de instrumente de calcul şi monitorizare, specifice pieţei de artă: Indexul Pieţei Româneşti de Artă, site-urile caselor de licitaţii, cataloagele de licitaţie unde au fost propuse spre vânzare bunuri similare, indecși online al tranzacţiilor publice de artă. Pe baza tranzacțiilor cu bunuri similare se estimează un preț mediu al bunului analizat. În funcție de criterii estetice, istorice, de conservare sau identitare, bunul analizat poate fi penalizat sau premiat, valoarea sa fiind ajustată.

SCOPUL EVALUĂRII

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza analizării tehnice, estetice și a semnificației cultural artistice a bunului cultural primit spre evaluare şi a informaţiilor furnizate de solicitantul evaluării. În conformitate cu uzanţele din România, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport şi încă un interval de timp limitat de 90 de zile după această dată, în care condiţiile specifice nu suferă modificări semnificative. Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic al momentului evaluării.

Acest raport de evaluare este confidenţial şi destinat numai scopului precizat.

Cu excepţia aprobării scrise prealabile din partea evaluatorului, solicitantul evaluării nu va comunica nicicând vreunei persoane sau entităţi terţe vreo informaţie dezvăluită sau obţinută în cadrul raportului de valuare, în alt scop decât cel menţionat în raport. Excepţie face cazul în care aceste informaţii sunt solicitate de către autorităţile publice în exercitarea atribuţiilor stabilite de lege.

www.sineva.ro
19 dec. 2017